خانه / ادبیات خارجی / معرفی کتاب: شمشیر حقیقت اثر تری گودکایند

معرفی کتاب: شمشیر حقیقت اثر تری گودکایند

خلاصه:

مدتی کوتاه پس از آن که پدر ریچارد سایفر به قتل رسید، زنی اسرارآمیز ظاهر شد. نام او کیلان آمنل و به دنبال کمک بود. … و البته چیزهای بیشتری هم در کار بود. دنیای ریچارد،‌باورهایش در اثر بدهی‌های باستانی مانند تندری سهمگین در هم شکست.

در عصری تاریک که برای زندگی نیاز به شجاعت دارید و چیزهای بیشتری هم برای به چالش کشیدن صاحب منصبان نیازمندید. ریچارد و کیلان باید این چالش را بپذیرند یا قربانی بعد باشند.

هر جلد تقریبا جدا از بقیه مجموعه است و محدوده زمانی یکسانی را دنبال می‌کنند و با اتفاقات رخ داده در طول مجموعه ارتباط دارند. توصیه می‌شود به ترتیب خوانده شود.

کتاب‌ها:

اولین اعترافگیر (۲۰۱۲) (The first Confessor) (افسانه ماگدا سایرس)

بدهی استخوان‌ها (۱۹۹۸)(Debt of Bones) (جلد نیم شمشیر حقیقت)

قانون اول جادوگری (۱۹۹۴)(Wizard’s First Rule) (جلد یک شمشیر حقیقت)

سنگ اشک‌ها (۱۹۹۵) (Stone of Tears) (جلد دو شمشیر حقیقت)

مسلک پارسایان(۱۹۹۶)(Blood of Fold) (جلد سه شمشیر حقیقت)

معبد بادها(۱۹۹۷)(Temple of the Winds) (جلد چهار شمشیر حقیقت)

روح آتش(۱۹۹۹) (Soul of Fire) (جلد پنج شمشیر حقیقت)

ایمان درگذشتگان(۲۰۰۰)(Faith of the Fallen) (جلد شش شمشیر حقیقت)

ستون‌های آفرینش(۲۰۰۱)(The Pillars of Creation) (جلد هفت شمشیر حقیقت)

امپراطوری برهنه(۲۰۰۳)(Naked Empire) (جلد هشت شمشیر حقیقت)

زنجیره آتش(۲۰۰۴)(Chainfire) (جلد نه شمشیر حقیقت)

شبح(۲۰۰۶)(Phantom) (جلد ده شمشیر حقیقت)

اعترافگیر(۲۰۰۷)(Confessor) (جلد یازده شمشیر حقیقت)

دستگاه پیشگویی(۲۰۱۱)(The Omen Machine) (جلد یک ریچارد و کیلان)

پادشاهی سوم(۲۰۱۲)(The Third Kingdom) (جلد دو ریچارد و کیلان)

ارواح منفصل(۲۰۱۴)(Severed Souls) (جلد سه ریچارد و کیلان)

قلب جنگی(۲۰۱۵)(Warheart) (جلد چهار ریچارد و کیلان)