خانه / تیم ترجمه (برگه 6)

تیم ترجمه

شمشیر حقیقت: معبد بادها فصل ۵۵ تا ۶۰

42536b9b535b

ریچارد روی  صندلی نشسته  و کیلان پشتش ایستاده بود . او بازوانش را دور گردن ریچارد حلقه زد و گونه‌اش را بالای سر ریچارد گذاشت  و گریه  می‌کرد . ریچارد آگیل راینا را ...

ریچارد روی  صندلی نشسته  و کیلان پشتش ایستاده بود . او بازوانش را دور گردن ریچارد حلقه زد و گونه‌اش را بالای سر ریچارد گذاشت  و گریه  می‌کرد . ریچارد آگیل راینا را ...

ادامه مطلب »

اسب جنگی

11

کتاب اسب جنگی کتابی نوشته شده در سال ۱۹۸۲ است که به داستان زندگی اسبی از ابتدا و شرکتش در جنگ بزرگ می پردازد. این کتاب با نوشته شدن فیلمنامه ای از روی آن و ساخته شدن ...

کتاب اسب جنگی کتابی نوشته شده در سال ۱۹۸۲ است که به داستان زندگی اسبی از ابتدا و شرکتش در جنگ بزرگ می پردازد. این کتاب با نوشته شدن فیلمنامه ای از روی آن و ساخته شدن ...

ادامه مطلب »

شمشیر حقیقت: معبد بادها فصل ۴۴ تا ۵۴

42536b9b535b

آن زن فکر کرد لبخند مرد برای اوست. اما نبود. از سرگرمی این مساله بود که گاهی فرصت وقتی انتظارش را ندارد بوجود می‌آمد. آن مرد حدس زد که از طبیعت فوق‌ العاده‌اش است که ...

آن زن فکر کرد لبخند مرد برای اوست. اما نبود. از سرگرمی این مساله بود که گاهی فرصت وقتی انتظارش را ندارد بوجود می‌آمد. آن مرد حدس زد که از طبیعت فوق‌ العاده‌اش است که ...

ادامه مطلب »

افتتاح فروشگاه جدید گودلایف

mzl.tvgkugrg

فروشگاه الکترونیکی جدید گودلایف با هدف ایجاد محیط راحت و زیبا برای کاربران عزیز افتتاح شد. همزمان با افتتاح فروشگاه گودلایف فصل اول کتاب نایت ساید جلد یازدهم و ...

فروشگاه الکترونیکی جدید گودلایف با هدف ایجاد محیط راحت و زیبا برای کاربران عزیز افتتاح شد. همزمان با افتتاح فروشگاه گودلایف فصل اول کتاب نایت ساید جلد یازدهم و ...

ادامه مطلب »
bigtheme
Single Sign On provided by vBSSO