خانه / نویسندگان جوان (برگه 5)

نویسندگان جوان

فصل هفتم داستان مقاومت در برابر جادوی سیاه

فصل هفتم از داستان مقاومت در برابر جادوی سیاه در سایت قرار گرفت. ” – دو تا جنگ؟ حالا چرا دو تا جنگ؟ من هم که تازه متوجه حرف اشتباهم شده بودم گفتم:« منظورم این بود که بین دو طرف جنگ گیر کردیم!» یاسمین در حالی حس کنجکاویش گل کرده بود، کنار من اومد و گفت:« داری به چی نگاه ...

ادامه مطلب »

فصل ششم داستان مقاومت در برابر جادوی سیاه

با سلام فصل ششم از داستان مقاومت در برابر جادوی سیاه در سایت قرار گرفت. “تونل… تونل بی انتها… جاودانه بود. جلو می رفتم. نزدیک تر و نزدیک تر می شدم به دنیای خودم، به خونه ، به گرمای آشپزخونه ، به تیکه پروندن به برادرم ، به جایی که از جادوگرای سیاه دور بود و آرامش تو اونجا جاری. ...

ادامه مطلب »

فصل ششم هدیه شوم

در هزارتوی تاریخ ایران باستان، داستان پسری به نام پارسا است که در آتش انتقام از جنیان می سوزد. اجنه طی حادثه ای باعث فروپاشي خانواده پارسا شدند. و این بهانه ای برای نبرد میان جنیان و انسانها و موجودات دیگر شد. هرچند زماني كه اسمان سخاوتمندانه هدیه اي به زمين تقديم كرد، توازن قدرت را تا حدودی بر هم ...

ادامه مطلب »