• لوکی در اساطیر اسکاندیناوی
    لوکی در اساطیر اسکاندیناوی
    در افسانه های نورس،لوکی، لاپتر یا هیورانگر یک خدا، یوتنی یا هردوی آنهاست. لوکی پسر لافی و فاربرایتی و برادر هلبلیندی و بیلیستر است. لوکی از یک یوتنی به نام آنگربودا پدر هل، فنریر گرگ، و مار جهان، یورمونگاند شد. و از همسرش سیجین، پدر ناری شد. از سوائلفاری، اون مادر – در شکل یک مادیان – یک اسب هشت پا به اسم اسلپنیر شد و همچنین در اشعار ادا، گفته میشود اون پدر والی است. گرچه، در همان منبع از اودین دوبار به عنوان پدر والی اشاره شده، در حالی که از لوکی فقط یک بارچنین چیزی گفته شده است.
  • ثور در اساطیر اسکاندیناوی
    ثور در اساطیر اسکاندیناوی
    در اساطیر اسکاندیناوی ثور (به انگلیسی: Thor، به زبان نورس باستان Þórr) ایزدی چکش به دست و مرتبط با رعد و برق، طوفان‌ها، درختان بلوط، قدرت، حفاظت از انسان، تقدیس و باروری است. ایزد هم‌ریشه در اساطیر آلمانی و مشرکین به زبان انگلیسی باستان Þunor و در آلمانی باستان Donar از ریشه نیا آلمانی Þunraz به معنای رعد است.

[catlist thumbnail=yes id=188 catlink=yes excerpt=yes template=perfectlist posts_morelink="ادامه ..." morelink="باقی پست‌ها" numberposts=4]

[catlist thumbnail=yes id=345 catlink=yes excerpt=yes template=perfectlist posts_morelink="ادامه ..." morelink="باقی پست‌ها" numberposts=4]

تیم ترجمه

تیم تایپ

نویسندگان جوان

سایت طلوع رویا

Best Reviews